واکسیناسیون کامل والدین محافظت قوی برای کودکان فراهم می کند

۱۴۰۱-۰۵-۲۳
تحقیقات جدید نشان میدهد والدینی که واکسنهای کرونا خود را کامل دریافت میکنند در فرآیند محافظت از کودکان واکسینه نشده خود در برابر این بیماری بسیار بهترعمل می کنند. به گفته محققان، داشتن یکی از والدین کاملاً واکسینه شده خطر ابتلا به کرونا (سویه الفا) را در کودکان تا 26 درصد و داشتن دو والدین کاملاً واکسینه شده این خطر را تقریباً 72 درصد کاهش می داد. این امار در برابر سویه دلتا ویروس کرونا، داشتن یک والدین کاملاً واکسینه شده با 20.8٪ کاهش خطر ابتلا به ویروس در کودکان همراه بود، در حالی که این آمار درمورد والدینی که هر دو واکسینه کامل شده بودند ،58.1٪ کاهش خطر را نشان می دهد. ساماه هایک، دکتراپیدمیولوژیست ، در بیانیه ای گفت: «واکسیناسیون نه تنها باعث محافظت مستقیم می شود، بلکه از افراد واکسینه نشده که با افراد واکسینه شده در یک خانه زندگی می کنند نیز محافظت غیرمستقیم می کند. "این مطالعه محافظت غیرمستقیم ارائه شده توسط والدین واکسینه شده از کودکان واکسینه نشده خود را، صرف نظر از اندازه خانواده یا سن کودک، برای انواع آلفا و دلتا مورد مطالعه قرار داده است." گروه هایک یافته های خود را به صورت آنلاین در 27 ژانویه در Science منتشر کردند. محققان بر روی خانوادههایی متمرکز شدند که دو والدین، فرزندان واکسینه نشده، و نشانه بیماری در دو دوره همهگیری نداشتند: بین 17 ژانویه 2021 و 28 مارس 2021، در میان موج نوع آلفا و بین 11 جولای 2021 و 30 سپتامبر 2021، زمانی که نوع دلتا غالب بود این مطالعات انجام شده است. همه والدین واکسینه شده در این مطالعه حداقل دو دوز از واکسن mRNA BNT162b2 [Pfizer] دریافت کرده بودند. برای اولین دوره، محققان داده هایی از 400733 کودک و نوجوان واکسینه نشده در 155305 خانوار مجزا و برای دوره دوم، آنها دادههای 181307 کودک واکسینه نشده از 76621 خانواده مجزا را تجزیه و تحلیل کردند. به گفته محققان، نتایج به طور کلی بدون توجه به اندازه خانوار و در گروههای سنی مختلف کودکان، از جمله کودکان بسیار جوان که واجد شرایط دریافت واکسن کووید-19 نیستند، سازگار بود. این مطالعه اثربخشی واکسن را در برابر سویه Omicron را ارزیابی نکرد. والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ های واکسینه شده ممکن است در صورت ابتلا بدون علامت باشند، در حالی که کودکان واکسینه نشده ممکن است در خطر مبتلا از همین والدین باشند. کاهش ایمنی برای والدین واکسینه شده نگرانی دیگری است که به گفته محققان: تقویت کننده ها به شدت توصیه می شوند.
منبع:Clinical Trials.gov

نظری وجود ندارد.

اولین نظر را شما وارد کنید.