آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر واحدی

 آزمایشگاه دکتر واحدی با متراژ 350 متر مربع و در سال 1395 و با استفاده از یک تیم متخصص در رشته های مربوطه شروع به کار کرده است. ساعت کاری این آزمایشگاه تشخیص طبی از 7/5 صبح تا 21 شب و پنج شنبه ها تا 18 عصر می باشد. این مرکز با با استفاده از مجهزترین دستگاه‌های آزمایشگاهی مانند دستگاه نوین فلوسایتومتری، دستگاه ژنتیک و مولکولی، انواع خدمات آزمایشگاهی را با کوچکترین خطا انجام می‌دهد. همچنین آزمایشگاه دکتر واحدی مجهز به تجهیزات مدرن آزمایشگاهی بوده و دارای بخش های بالینی، پاتولوژی، مولکولی و سیتوژنتیک بوده و جزو کامل‌ترین آزمایشگاه‌های کشور محسوب می‌شود.  


تخصص های آزمایشگاهی :
 •  انجام تمام آزمایشات بیوشیمی، ایمونولوژی و ....
 • انجام ایمونوهیستوشیمی با حدود 100 مارکر برای تشخیص انواع لنفوم ها، لوکمی ها، تومورهای بافت نرم و سندرم لینج (PMS، MSH6، MSH2، MLH1)
 • انجام CISH برای بررسی آمپلیفیکاسیون ژن HER2
 • بررسی کروموزومی نمونه های مایع آمنیوتیک، خون محیطی و مغز استخوان
 • بررسی مولکولی عفونت های ویروسی TB(JC، BK، CMV، HPV genotyping، HCV genotyping، HCV، HBV )
 • بررسی مولکولی بر روی تومورهای سالید کولون (BRAF، Nras، KPAS) و ریه (AIK، EGFR)
 • بررسی مولکولی فاکتورهای ترومبوفیلیک (فاکتور 5 لیدن MTHFR و پروترومبین)
 • بررسی مولکولی پولیپوزکولون(ژن APC)
 • بررسی ترانسلوکاسیون های abl-bcr، PML-RARA
 • بررسی مولکولی ژن های BRCA1، BRCA2 در کانسر پستان
 • بررسی مولکولی FLT3، WT1 [removed]در AML)
 • بررسی مولکولی JAK2
 • بررسی مولکولی کمبود آلفا 1- آنتی تریپسین
 • بررسی مولکولی تالاسمی آلفا و بتا

گالری تصاویر