تاثیر دوز سوم واکسن کرونا در برابر امیکرون

۱۴۰۱-۰۵-۲۳

رئیس شورای تحقیقات پزشکی آفریقای جنوبی (SAMRC) گفت دوز سوم واکسن کرونا 85 درصد در محافظت در برابر بستری شدن توسط نوع Omicron به مدت 1 تا 2 ماه پس از دریافت آن مؤثربوده است.
گلندا گری یافته های یک مطالعه SAMRC را در جلسه توجیهی وزارت بهداشت آفریقای جنوبی در مورد موج چهارم COVID-19 ارائه کرد.
وی گفت: ما شاهد اثربخشی 85 درصدی واکسن بودیم و دیدیم که اثربخشی واکسن تا دو ماه حفظ می شود. ما بسیار خوشحالیم که سطوح بسیار بالایی از اثربخشی واکسن را علیه Omicron گزارش میکنیم.»
این مطالعه شامل 477234 کارمند مراقبت های بهداشتی بود که همگی واکسینه شده بودند، که 236000 نفر - تقریبا نیمی از آنها واکسن تقویت کننده J&J را دریافت کرده بودند.
این بررسی به بستری شدن در میان کارکنان مراقبت های بهداشتی که در طول موج چهارم آلوده شده بودند، پرداخت و دریافت که واکسن تقویت کننده ، بستری شدن در بیمارستان را 63 درصد در دو هفته اول بعد از تزریق و 85 درصد پس از بین یک تا دو ماه کاهش داده است.
گری گفت: «این اولین شواهد در جهان از اثربخشی واکسن (علیه Omicron) با استفاده از واکسن J&J است.
این مطالعه همچنین نشان داد که افراد آلوده به HIV در برابر بستری شدن در بیمارستان با Omicron آسیب پذیرتر هستند.
منبع:www.medscape.com

نظری وجود ندارد.

اولین نظر را شما وارد کنید.